Hakukoneoptimointi -kurssini on edennyt kahdeksanteen osaansa. Jos et ole vielä lukenut aiempia osia, aloita alusta: Hakukoneoptimointi osa 1: rakentaminen alkaa perustuksista

Kiinnostava esittely hakutuloksissa

Hakukoneoptimointi sisältää monenlaista. Tällä kerralla vertaan verkkosivua lehtiartikkeliin. Jos olisit toimittaja, tärkeintä olisi tehdä artikkelistasi riittävän kiinnostava esittely, jotta se edes julkaistaisiin. Vaikka itse artikkelisi olisi maailman hienoin, mutta esittely olisi vaikkapa “Lehtijuttu,” luulisin artikkelisi jäävän julkaisematta.

Hakutuloksissa näkyvä teksti on myös samanaikaisesti sivusi esittely. Vaikka sivusi sisältäisi hienommat kuvat ja parhaat tekstit ja se jopa löytyisi korkeammalta hakutuloksissa kuin kilpailijasi sivu, mutta kilpailijallasi olisi kiinnostavampi esittely hakukoneessa, asiakkaat todennäköisesti valitsevat hakutuloksista kiinnostavammalta näyttävän esittelyn. Varmista, että kiinnostava esittely on sinulla / yritykselläsi eikä kilpailijallasi!

Hakukoneoptimointi kiinnittää huomiota sivujen nimeämiseen. Liian usein olen huomannut hakutuloksissa lukevan pelkästään “Etusivu” tai “Tervetuloa sivustollemme” ja sen alla sivun osoitteen. Ei kovin kiinnostavaa, vai onko sinun mielestäsi?

Hakukoneoptimointia: Esittely hakukoneissa

Hakukoneiden hakutuloksissa esittely koostuu yleensä kolmesta osasta:

 1. Sivun nimi eli <title>
 2. Sivun lyhyt tiivistelmä -teksti eli <meta description> tai hakusanaan liittyvän tekstikappaleen alku kyseisellä sivulla
 3. Sivun osoite eli URL

Käsittelen seuraavaksi näitä kolmea.

Jos et halua lukea enempää, osta hakukoneoptimointi!

Sivun nimi eli <title> hakukoneoptimoinnissa

Hakukoneoptimointi on joskus nimistä kiinni. Sivusi lähdekoodissa on kohta, jossa on sivun nimi ns. tagien <title> ja </title> välissä. Koska tämä näkyy yleensä hakutuloksessasi hakukoneissa (Google ta Bing, jne) ylimpänä, kiinnitä siihen erityistä huomiota. Ihannetapauksessa jokaisen sivusi nimi on ainutlaatuinen. Ainutlaatuisella tarkoitan sitä, ettei täsmälleen samaa sivun nimeä löydy mistään muualta koko internetissä. Ettet joutuisi selaamaan koko internetiä läpi, annan tässä hakukoneoptimointivinkin: varmista että sivustollasi ei ole kahta täysin samanlaista nimeä eli <title>:ä. Lisää jokaisen sivustosi sivun nimeen yrityksesi nimi, tai yrityksesi domain eli verkko-osoite, tai oma nimesi.

Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää kiinnittää ainutlaatuisuuden lisäksi huomiota myös kuvaavuuteen. Kuvaavuudella tarkoitan sitä, että nimi tiivistää olennaisen kyseisen sivun sisällöstä. Nimen tulisi olla myös niin kiinnostava, että se houkuttelee juuri kohderyhmääsi kuuluvaa tiedon etsijää.

Sivun lyhyt tiivistelmä <meta description>

Hakukoneoptimointi tiivistää olennaisen. Toiseksi tärkein asia sivusi esittelyssä on jokaisen sivusi lyhyt tiivistelmä. Sivusi lähdekoodissa on toivottavasti <meta name=”description” content=”sivusi lyhyt tiivistelmä on tässä lainausmerkkien välissä” />

Myös lyhyen tiivistelmän tulisi olla ainutlaatuinen ja jokaisella sivullasi kyseisen sivun sisällön kiinnostava tiivistelmä.

Sivun osoite eli URL

Hakukoneoptimointi valikoi sanoja osoitteisiin. Lyhenne URL tulee englanninkielisistä sanoista “Universal Resource Locator.” Vapaasti suomennettuna maailmanlaajuinen sisällön paikkamerkki. Koko internetissä ei ole kahta sivua, joilla olisi täsmälleen sama URL. Esimerkiksi tämän hakukoneoptimointikurssin ensimmäisen osan osoite eli URL on:
https://juha.info/hakukoneoptimointi-osa-1-rakentaminen-alkaa-perustuksista/

Sisällytä osoitteeseen sanoja. Googlen itsensä kertomaa on, että osoite, jossa on sanoja, on parempi kuin vaikkapa numerosarja tai koodisarja.

Miltä esittely näyttää Googlessa

luonnon saastuttajat kuriin, Google

luonnon saastuttajat kuriin, Google

Yllä olevassa kuvakaappauksessa on etsitty googlesta haulla: luonnon saastuttajat kuriin.

Riippuen siitä, minkälaista sisältöä etsit, valitset luultavasti joko Viherrinki-kampanjan, Ekoluonnon vaikuttamisen tai Valion mielipiteen tukien riittämättömyydestä.

Näissä kolmessa esimerkissä pyydän sinua kiinnittämään huomiota niiden kunkin esittelyyn Googlen hakutuloksissa. Ylimmässä ja alimmassa Google on katkaissut lyhyen kuvaustekstin kesken ja lisännyt kolme pistettä …

Alimmassa kolme pistettä löytyy myös sivun nimessä ja sivun osoitteessa.

Nämä ovat merkkejä siitä, ettei sivujen hakukoneoptimointi ole ottanut huomioon rajallista tilaa, joka Googlen hakutuloksissa on. Ainoastaan keskimmäisessä Ekoluonnon esittelyssä kaikki kolme osaa ovat kokonaisina. Hakukoneoptimointi on siltä osin onnistunut ja suunniteltu hyvin.

Miltä esittely näyttää Bingissä

puiden istutus, Bing

puiden istutus, Bing

Yllä olevassa kuvakaappauksessa on etsitty Bingistä haulla: puiden istutus.

Jälleen luultavasti valitset ylimmän, jos sinua kiinnostaa puiden istutuksen vaikutus naapurisopuun. Keskimmäisen valitset, jos sinua kiinnostaa ilmastonmuutoksen torjunta. Ja alimmaisen valitset, jos pohdit minkä puun itse istuttaisit.

Sivun nimelle Bing on varannut lyhyemmän tilan kuin Google. Sivun nimeäminen on siksi haastavaa. Ihannepituus nimelle on 50 – 70 merkin välillä. Merkeiksi lasketaan kirjaimet ja muut merkit, myös välilyönnit. Täsmällistä merkkimäärää en anna, koska esimerkeissäkin käy ilmi että vaikkapa kaksi i-kirjainta vie vähemmän tilaa kuin kaksi m-kirjainta.

Osta Hakukoneoptimointi asiantuntijalta

Hakukoneoptimointi esittelyesimerkit

Valitsin esimerkiksi Ekoluonto-sivuston, koska se on vasta uusi sivusto, joka on julkaistu heinäkuussa 2019. Hakukoneoptimoinnin takia sivu löytyy jo kohtalaisen hyvin.

Hakukoneet keräävät käyttäjätietoja

Hakukoneet tallentavat esimerkiksi tiedon siitä, mitä linkkiä hakutuloksista klikataan. Siitä miten nopeasti samalla laitteella tullaan hakemaan tietoa uudelleen, päättelee hakukoneen tekoäly, miten kauan sivustolla viivyttiin. Klikkauksia keräävillä sivuilla on taipumuksena nousta hakutuloksissa. Jos klikkauksen jälkeen tullaankin heti takaisin hakukoneeseen, on sellaisilla sivuilla taipumus laskea hakutuloksissa. Käy järkeen, eikö? Miksi ohjata ihmiset sellaisille sivuille, joissa ei ollutkaan mitään mielenkiintoista? Hakukoneoptimointi kiinnittää siksi huomiota myös niin sanotun laskeutumissivun sisältöön. Laskeutumissivuksi kutsutaan sivua, jonne saavutaan hakukoneista.

Tämän takia on tärkeää, että teet jokaisesta sivustasi “etusivun.” Jokainen sivusi voi olla laskeutumissivu, joka on tiedon etsijän näkökulmasta juurikin etusivu. Juuri senhän sivun hän sivustostasi, blogistasi tai verkkokaupastasi ensimmäiseksi näkee! Tee sisältösi ainutlaatuiseksi, ymmärrettäväksi ja laadukkaaksi. Tee sivusi pääasiasta suurimmalla tekstillä näkyvä pääotsikko eli <H1>. Lisää sitä tukemaan kiinnostava kuva. Kirjoita ensimmäinen tekstikappaleesi kiinnostavasti juuri siitä asiasta, jota varten kyseinen sivu on olemassa. Silloin kävijä ei mene heti pois, ja ei samalla heikennä löytymistä jatkossa.

Hakutuloksen anatomia

Seuraavassa videossa Googlen hakukoneasiantuntija selittää hakutuloksen anatomiaa. Video on englanninkielinen.

Videossa selitetään hyvin pitkälti samaa asiaa, jota olen tässä Hakukoneoptimonti -kurssini osassa kertonut. Lisäksi videossa kerrotaan, että osa esittelystä saatetaan lihavoida. Vaikka video keskittyy Googleen, huomaat liittämästäni kuvakaappauksessa Bingin hakutuloksissa lihavoituna sanat puiden istutus.

Hakukoneoptimointi ja parhaat käytännöt

Google kertoo parhaimpia käytäntöjä Hakukoneoptimoinnin aloitusoppaassaan seuraavasti:

 • Valitse nimi (otsikko <title>), joka on helppo lukea ja välittää sivun aiheen oikein
 • Jokaisella sivustosi sivulla pitäisi olla yksilöllinen nimi, jonka avulla Google tietää, kuinka se eroaa muista sivustosi sivuista. Jos sivustollasi on erilliset mobiilisivut, muista käyttää hyviä nimiä myös mobiiliversioissa
 • Nimet voivat olla sekä lyhyitä että informatiivisia. Jos nimi on liian pitkä tai sitä ei muuten pidetä osuvana, Google saattaa näyttää vain osan siitä tai näyttää sen sijaan hakutuloksen automaattisesti luoman nimen. Google saattaa myös näyttää eri nimiä käyttäjän kyselystä tai hakemiseen käyttämästä laitteesta riippuen
 • Sivun description-sisällönkuvauskenttä antaa Googlelle ja muille hakukoneille yhteenvedon sivusi aiheesta. Sivun nimi voi olla muutama sana tai ilmaus, kun taas sivun description-sisällönkuvauskenttä voi olla lause tai kaksi tai jopa lyhyt kappale. Description-sisällönkuvauskenttä sijaitsee HTML-dokumentin <head>-osassa, kuten <title>-tagikin
 • Description-sisällönkuvauskentät ovat tärkeitä, koska Google saattaa käyttää niitä sivusi katkelmina. Näin ei tapahdu aina, koska Google voi myös käyttää olennaista osiota sivun näkyvästä tekstistä, jos se löytää käyttäjän kyselyyn hyvin sopivan osion. Description-sisällönkuvauskentän lisääminen jokaiselle sivulle on hyvä käytäntö siltä varalta, että Google ei löydä hyvää tekstiosiota katkelmassa käytettäväksi

Vaihdoin yllä olevassa lainauksessa sanan otsikko tilalle sanan nimi. Google käyttää tässä tapauksessa nimitystä otsikko mielestäni sekaannusta mahdollisesti aiheuttavalla tavalla, koska itse sivun tekstisisällössä on otsikoita: Pääotsikko <H1>, ja alaotsikoita <H2>, <H3>, jne.

Vältä viisi virhettä

Googlen Hakukoneoptimoinnin aloitusoppaassa varoitetaan myös virheistä:

 1. Älä valitse nimeä (otsikkoa <title>), jolla ei ole mitään tekemistä sivun sisällön kanssa
 2. Älä käytä oletusnimiä tai epämääräisiä nimiä, esim. Nimetön tai Uusi sivu 1
 3. Älä käytä samaa nimeä kaikilla sivustosi sivuilla tai useilla sivuilla
 4. Älä käytä liian pitkiä nimiä, jotka eivät ole hyödyllisiä käyttäjille
 5. Älä täytä nimitageja tarpeettomilla avainsanoilla

Tarkista hakukoneoptimointisi

On olemassa lukuisia tarkistustyökaluja. Mainitsen niistä tässä Googlen ilmaisen URL-tarkastustyökalun, jonka olet ehkä jo löytänyt, kun olet opetellut juttelemaan hakukoneiden kanssa ja lukenut muutkin osat tästä hakukoneoptimointikurssistani. Lisätietoja URL-tarkastustyökalusta löydät osoitteessa:
https://support.google.com/webmasters/answer/9012289

Hakukoneoptimointi: title, meta description ja URL

Hakukoneoptimointi: title, meta description ja URL

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointikurssini on vielä kesken. Toivon siitä olevan sinulle apua. Jos jokin asia askarruttaa, ota rohkeasti minuun yhteyttä ja kysy!

Tai osta hakukoneoptimointi

21.7.2019

Juha Ojaniemi, hakukoneoptimoinnin asiantuntija, SEO-opas

Seuraava osa: Hakukoneoptimointi osa 9: Tarjoa kiinnostavaa sisältöä

 


Juha Ojaniemi

Tämän Blogin luoja. ATK-dinosaurus. Tein joskus Hakukoneoptimointiblogin. Sitten se katosi netistä. Nyt minulla on sama osoite taas käytettävissäni.