Hyvä tekstisisältö on löytymisen peruste

Missä tahansa tekstimuotoisessa julkaisussa laadukas teksti on kaiken peruste. Useimmat Internetin hakukoneista perustuvat tekstin analysoimiseen tavalla tai toisella.

Hyvä teksti tulee laatia ymmärrettäväksi, ja siinä tulee huomioida tekstin kohderyhmä. Teksti kannattaa luettaa kohderyhmään kuuluvilla ihmisillä, ja haastatella, miten he sen ymmärsivät. Hyvä teksti on sujuvaa, ja koostuu pisteisiin päättyvistä virkkeistä.

Teksti kannattaa jakaa tekstikappaleiksi, ja kirjoittaa niille pääotsikot ja väliotsikot. Tekstikappaleiden merkintää varten HTML-kielessä on oma <P>-merkintänsä. Pääotsikoita ja väliotsikoita varten on <H1>, <H2> jne. merkinnät.

Listamuotoista luetteoa varten HTML-kielessä on myös omat merkintänsä sekä numeroiduille (<OL>) että numeroimattomille (<UL>) listoille, ja näitä merkintöjä kannattaa suosia esimerkiksi niin sanottuihin ranskalaisiin viivoihin verrattuna.

Kun teksti on valmis, siitä tiivistetään nimi itse tekstisivulle, ja se sijoitetaan <TITLE>-elementtiin. Lisäksi hieman pidempi tiivistelmä tekstistä voidaan sijoittaa DESCRIPTION-nimiseen META-merkintään. Nämä tulevat usein näkyviin esimerkiksi hakukoneiden tuloksissa, ja vaikkapa Facebookissa jos sivu linkitetään siellä.

Tekstin oheen voidaan sijoittaa havainnollistavia, tekstisisältöä tukevia kuvia. Kuviin on tarpeellista määrittää myös omat tekstinsä, jotka kertovat jotakin siitä, mitä kuva esittää. Tällaista kuvasta kertovaa tekstiä varten HTML-kielessä on oma ALT-attribuuttinsa.

 • Hakukoneoptimointi opas

  Hakukoneoptimointi opas: Keräsin linkkejä muutamiin verkossa oleviin ilmaisiin oppaisiin, joissa kerrotaan hakukoneoptimoinnista. Ilmainen hakukoneoptimointi-opas.

 • Hakukoneoptimointi tarvitsee hyvää sisältöä

  Hakukoneoptimoinnissa on kyse siitä, että tieto esitetään sellaisena ja sillä tavalla, että hakukoneiden kannattaa esittää se tieto ja pääsy sinne. Hakukoneiden menestyksen edellytys on se, löytävätkö käyttäjät nopeasti juuri sen tiedon, jota ovat etsimässä. Käytä aikaa ja harkintaa siihen, että esität verkkosivuilla totuudenmukaisia asioita, ja että myös hoidat asiakaspalvelun hyvin. Hyvä tuote ja hyvä toiminta edistävät osaltaan löytyvyyttä.

 • Hakusana-analyysi

  Hakusana-analyysi: Luetteloi tuotteet, joita haluat myydä. Luetteloi sanat, joilla niitä haettaisiin. Tarkista hakutilanne Keyword Toolilla. Tilaa hakukoneoptimointi.

 • Esteetön sivusto auttaa hakukoneita

  Mitä paremmin sivuston suunnittelussa otetaan kaikki kohderyhmän ihmiset huomioon, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on löytyä hakukoneissakin. Siksi kannattaa muistaa hakukoneoptimoinnissakin, keitä varten sivustoa oikeastaan tehdään.

 • Linkittäminen yhdistää sisällöt toisiinsa

  Linkittäminen helpottaa tiedon etsimistä ja asioiden tarkistamista, linkki on tavallaan kannatusääni. Hakukone voi päätellä siitä, että linkittäjä on pitänyt kohteen sisältöä tärkeänä. Linkittäkää. Ja linkittäkää oikein, selkeästi ja näkyvästi. Siten autatte niitä ihmisiä, joille tekstisisältönne olette tarkoittaneet.

 • Hyvä tekstisisältö on löytymisen peruste

  Missä tahansa tekstimuotoisessa julkaisussa laadukas teksti on kaiken peruste. Useimmat Internetin hakukoneista perustuvat tekstin analysoimiseen tavalla tai toisella.

 • Hakukoneoptimointiblogi on avattu

  Hakukoneoptimointiblogin ensimmäinen viesti. Tästä se blogaaminen alkaa.

Netello Systems Oy
Y-tunnus 1544982-0

Saukonojantie 27 B
20250 Turku Kartta

»Tietoja yrityksestä

Google+

Puhelin 010 323 3840

Sähköposti (myynti)
myynti@netello.fi

»AsiakaspalveluNetello